вода кристалізаційна


вода кристалізаційна
вода кристаллизационная - water of crystallization, crystal water - *Kristallwasser - вода, що міститься у кристалічній ґратці у вигляді молекул. Виділяється лише при високій температурі (бл. 200-600оС). В.к. характерна, напр., для ґіпсу Ca[SO4] 2H2O, опалу SiO2 •nH2O, карналіту KMgCl3• 6H2O і багатьох інших мінералів.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Смотреть что такое "вода кристалізаційна" в других словарях:

  • Вода - получить на Академике актуальный промокод на скидку Перекресток или выгодно вода купить с дисконтом на распродаже в Перекресток

  • кристалізаційний — кристаллизационный crystallizing, … of crystallization *Kristallisations… пов язаний з кристалізацією; к. а п а р а т прилад для кристалізації яких небудь речовин; к а в о д а вода, що входить у структуру кристалів інших речовин кристалогідратів… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вода — water Wasser – дуже поширена в природі найпростіша стійка хім. сполука водню з киснем Н2О. За звичайних умов В. безбарвна рідина без запаху і смаку. Молекул. маса 18,0153. Густина 1,0. Вміст в літосфері 1,3 1,4 млрд. км3, в гідросфері 1,4 1.5… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вода зв'язана — вода связанная fixed water; bound (residual) water; interstitial water *gebundenes Wasser частина підземних вод, яка фізично або хімічно утримується твердою речовиною г.п. На відміну від води вільної (гравітаційної) В.з. нерухома або слабкорухома …   Гірничий енциклопедичний словник

  • волога — влага moisture Feuchtigkeit, Nässe власне вода, що міститься в речовині, напр., мінералі в його природному стані і не відділяється від його частинок без прикладення зовнішніх зусиль. Розрізняють такі види В.: • адсорбційну у вигляді молекул води …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кристалогідрати — кристаллогидраты crystalline hydrates Kristallhydrate, Kristallohydrate кристалічні речовини, в складі молекул яких є кристалізаційна вода, напр. гiдрат хлористого кальцію. Див. гідрати вуглеводневих газів …   Гірничий енциклопедичний словник